Łukasz Garczewski

Jestem doświadczonym specjalistą w dziedzinach zarządzania i komunikacji. Krzewię i efektywną współpracę i pomagam łączyć ludzi w zespoły.

Szkolę i wspieram managerów i liderów, pomagając im rozwijać się i stawiać czoła wyzwaniom współczesnego biznesu.

Korzystając z moich umiejętności komunikacyjnych i doświadczenia managerskiego pomagam w rozwiązywaniu konfliktów, klaryfikacji celów oraz zarządzaniu projektami i zadaniami.

Zobacz też: profil na LinkedIn.